C E N Í K

Vstupní, periodická, mimořádná a výstupní prohlídka pro zaměstnavatele

500 Kč

Vyšetření - řidičský průkaz

800 Kč

Vyšetření - profesní a zbrojní průkaz

1000 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

500 Kč

Vyjádření k přihlášce na vysokou školu

300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost zaměstnavatele nebo pacienta (na počkání - 500Kč)

300 Kč

Administrativní úkon na žádost pacienta

Za 30 min

300 Kč

Zpráva pro komerční zdravotní pojišťovnu

Za 30 min

500 Kč

Bodové hodnocení pracovního úrazu

500 Kč

Cena za kopii zdravotní dokumentace A4

5 Kč